Ekofeminizm jako narzedzie systemowej zmiany

Początek: 2022-08-04 Koniec: 2022-12-31
Nasz projekt dotyczy eksploracji i debaty wokół koncepcji ekofeminizmu i różnych badań i ruchów aktywistycznych jednoczących się wokół potencjału intelektualnego, ideowego i sprawczego tej koncepcji.
W 2022 roku uczestniczymy w międzynarodowym projekcie Green European Foundation, w ramach którego przygotowaliśmy polskie wydanie (na razie w wersji e-booka) książki "Odwaga troski. Inspirująca móc ekofeminizmu" wydanej przez naszego belgijskiego partnera think tank Oikos.
Znakomity wstęp do wydania polskiego napisała prof. Magdalena Środa, która również nagrała krótkie wideo, w którym wyjaśnia dlaczego potrzebna jest głęboka radykalna zmiana paradygmatu, systemu, w którym jesteśmy od dekad i który prowadzi nas do nikąd. Katastrofa klimatyczna, wyczerpujące się zasoby, ogromne zanieczyszczenia środowiska, wielkie cierpienia uprzedmiotowionych zwierząt w przemysłowych hodowlach, do tego stałe rosnące nierówności i dyskryminację. W Polsce ich przedmiotem są kobiety, które są pozbawiane elementarnych wolności i praw, przede wszystkim rozrodczych, ale też społeczności LGBT+.
Ekofeminizm, oddając głos w dyskusji i procesach decyzyjnych grupom, które tego głosu aktualnie nie mają, zmienia logikę rywalizacji i egoistycznego dbania tylko o intreresy własne i najbliższej grupy, na etykę, ekonomię, dyplomacje troski, o czym jest m.in. ta książka.
Po debacie na Europejskim Zielonym Uniwersytecie 15.07.2022 w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, czeka nas jeszcze warsztat ekofeministyczny na Campusie Polska 2050 oraz debata w Centrum Zielonym XIV Kongresu Kobiet (również debata plenarna).
Chcemy promować książkę i wideo prof. Środy, żeby jak najwięcej ludzi , szczególnie kobiet, zapoznało się z tymi ideami i książką. Chcemy prowadzić jak najszerszą debate publiczną i popularyzować te idee, aby tworzyć szeroki aktywistyczny ruch ekofeministyczny w Polsce.
Przeglądasz Archiwum