Stworzenie wzoru listów/pism Fundacji

Początek: 2022-04-12 Koniec: 2022-05-17
Zadanie ma służyć stworzeniu szablonów listów/pism Fundacji. Jesteśmy Fundacją zajmującą się udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej, kierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chcielibyśmy docierać do szerszego grona odbiorców.
Przeglądasz Archiwum