Andrzejki dla wolontariuszy

Początek: 2015-10-02 Koniec: 2015-11-08
Centrum Wolontariatu Caritas pragnie zorganizować andrzejki dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas (SKC) w Krakowie. Andrzejki te są formą podziękowania licznym rzeszom wolontariuszy działającym w szkołach. W tym roku planujemy andrzejki na wynajętej sali gimnastycznej. Impreza będzie liczyć około 200 uczestników.