Polska Telewizja Społeczna

Początek: 2022-01-25 Koniec: 2999-01-01
Pierwsza po II Wojnie Światowej prawdziwie społeczna i powszechna telewizja- Polska Telewizja Społeczna, zaprasza każdego, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, wykształcenie, status ekonomiczny czy poglądy polityczne do wszechstronnego zaangażowania się na rzecz jej rozwoju.

Początkowy wolontariat może w ciągu kilku tygodni przerodzić się w płatny stać, a nawet pracę etatową.

ZADANIA

Dołączając do naszej społeczności będziesz mógł wykonywać zadania związane z działalnością telewizji w różnych dziedzinach, przede wszystkim:
-kultura i sztuka,
-nauka i technika,
-przedsiębiorczość i praca,
-turystyka i rekreacja,
-zdrowie i ekologia

to TY wybierasz, w której dziedzinie chcesz się realizować i rozwijać umiejętności najbliższe Twemu sercu.

WIEK WOLONTARIUSZA

13 lat - 100 lat

CO OFERUJEMY?

W myśl naszego hasła - "zaczynamy na wolontariacie, a kończymy na etacie" jesteśmy w stanie zaproponować Ci zatrudnienie w częściowym lub pełnym wymiarze godzinowym.
Forma pracy i wymiar czasowy zależą od Twoich preferencji.
Zapewniamy szkolenie wdrożeniowe oraz stałą opiekę koordynatora, do którego w każdym czasie będziesz mógł się zwrócić z pytaniami.
To my, wolontariusze, widzowie, tworzymy Polską Telewizję Społeczną. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć pierwszą w Polsce telewizję społeczną- bez reklam i polityki, w oparciu o najwyższe standardy, dostępną bezpłatnie dla całego społeczeństwa. Nie będzie to telewizja polityczna ani komercyjna.
Wierzymy, że nasza misja jest dla Ciebie jasna i utożsamiasz się z nią.

Zapraszamy do kontaktu
http://ptvs.pl/home
e-mail: wolontariat@ptvs.pl (z prośbą o wskazanie portalu )
Przeglądasz Archiwum