Podlaskie Stowarzyszenie Strzelectwa Dynamicznego "No shoot"

Początek: 2021-12-05 Koniec: 2024-12-05
Jesteśmy grupą zapaleńców uprawiających sportowe strzelectwo dynamiczne w formułach IPSC, 3Gun. Naszym celem jest popularyzacja sportu strzeleckiego jako formy wypoczynku, kultywowania postaw patriotycznych. Organizujemy szkolenia, eventy związane z bezpieczną obsługą broni palnej. Uczestniczymy w licznych zawodach sportowych. Organizujemy szkolenia strzeleckie, kursy pierwszej pomocy itd.
Zapraszamy do kontaktu firmy, organizacje, którym misja naszego Stowarzyszenia jest bliska. Wspólnie możemy wiele.
Przeglądasz Archiwum