Fundacja Zwalcz Nudę / organizacja codziennej pracy

Początek: 2021-11-03 Koniec: 2021-12-31
Na co dzień zajmujemy się m.in.
- organizowaniem gier miejskich
- promocją naszych wydarzeń
- tworzeniem baz danych
- prowadzeniem mediów społecznościowych
- prowadzeniem strony internetowej naszych projektów i Fundacji
Przeglądasz Archiwum