Ewaluacja pilotażu Ambasadorów Przedsiębiorczości Społecznej

Początek: 2015-09-29 Koniec: 2015-11-30
Prowadzimy badanie w formie wywiadów wśród ambasadorów i przedsiębiorców, którzy wzięli udział w programie Ambasadorzy PS. Wnioski z tych badań zostaną ujęte w formie raportu, który posłuży do przygotowania modelu systemu promocji przedsiębiorstw społecznych.
Przeglądasz zakończone zadania