Matematyka na planszy

Początek: 2021-09-28 Koniec: 2021-11-30
W ramach niniejszego projektu stowarzyszenie tutajteraz zaplanowało zorganizowanie warsztatów
z wykorzystaniem matematycznych gier planszowych. Uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć
potem udział turniejach w matematyczne gry planszowe w siedleckich szkołach podstawowych.
Zarówno warsztaty, jak i turnieje zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zlokalizowane są
w Siedlcach.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności logicznego myślenia u
uczniów w wieku 9-13 lat, w szczególności z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, o wysokich raz niskich umiejętnościach matematycznych. Dostosowanie oferty do
tak zróżnicowanych odbiorców jest możliwe poprzez organizację warsztatów oraz turniejów w gry
planszowe o profilu matematycznym i logicznym w miesiącach wrzesień-grudzień 2021. Sposobem
na osiągnięcie tego celu jest zastosowanie innowacyjnej i atrakcyjnej w formie metody edukacyjnej
jaką są gry planszowe. Uczestnicy, dzięki zastosowaniu metody „nauka przez zabawę” zostaną
zachęceni do rozwijania swoich umiejętności matematycznych już w najmłodszych klasach szkoły
podstawowej.
Oddziaływaniem projektu będzie trwałe wprowadzenie gier planszowych do nauczania m.in.
matematyki. Nauczyciele zaangażowani w projekt zostaną zaproszeni do nawiązania trwalej
współpracy ze stowarzyszeniem tutajteraz przy realizacji projektów edukacyjnych.
Przeglądasz Archiwum