Wielokulturowy podcast

Początek: 2021-09-09 Koniec: 2021-12-31
Zrealizowaliśmy kilkanaście podcastów w serii "Wielokulturowy Podcast". Chcemy, by ich treść była dostępna także dla osób Głuchych.i niedosłyszących. Dlatego poszukujemy osoby, które podejmie się transkrypcji nagrań.
Przeglądasz Archiwum