Kalendarium CSR

Początek: 2015-09-29 Koniec: 2015-11-01
Tworzymy kalendarium dni i świat, które są powiązane tematycznie z CSR - społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównowazonym rozwojem.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Dni i święta nietypowe