Rusza rekrutacja do wolontariatu w szpitalnym programie GO z fundacji Bator Tabor

kategorie: edukacja pomoc humanitarna społeczeństwo obywatelskie _ENGLISH
umiejętności: dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2023-04-02

Opis ogłoszenia

Cel

Zapewnienie komfortowego, radosnego, pełnego kreatywności czasu dla dzieci, które przebywają na oddziałach onkologicznych przy udziale wolontariuszy i wolontariuszek, którzy mogą zaoferować swoje psychiczne wsparcie i energię potrzebną tym dzielnym pacjentom.

Zakres obowiązków

*Aktywne uczestniczenie w zorganizowanej zabawie, grze i rekreacji i kreatywne podejście do trwającego programu
*Tworzenie wspólnoty jakim jest wolontariat w Bator Tabor
*Stawianie dzieciom wyzwań podczas wybranych programów w formie wyborów

Forma rozwiązania

Dodatkowe wymagania:
*Empatyczne, pedagogiczne podejście do opieki nad dziećmi bez wymogu doświadczenia ponieważ czeka Cię w kwietniu dwudniowe szkolenie
*Dostarczenie w pierwszym dniu szkolenia zaświadczenia o niekaralności oraz referencji przez Ciebie od osób trzecich (nie może być to osoba Ci bliska)
*Dostępność minimum 3x w roku

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
•Porozumienie o współpracy z wolontariuszem
•Ubezpieczenie NNW
• Zaświadczenie o odbytym wolontariacie
• Środki ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji)

Formularz Zgłoszeniowy z ważnymi informacjami znajduje się w linku Strony Internetowej :))
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Innych umiejętności
  • Inne