Zapraszamy Wolontariuszy do tworzenia archiwum społecznego Mój profesor Wojtyła

kategorie: edukacja kultura i sztuka społeczeństwo obywatelskie
umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2022-09-30

Opis ogłoszenia

Cel

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie archiwum społecznego "Mój profesor Wojtyła".
Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle płodny pod względem dorobku naukowego i pracy dydaktycznej ze studentami.
Celem archiwum jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw związanych z mniej znanym okresem życia przyszłego papieża, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie.
Poszukujemy pamiątek, które zostaną zdigitalizowane i opisane, a następnie oryginały wrócą do właścicieli. Dzięki zebranym archiwaliom przybliżone zostanie nie tylko znaczenie naukowego dorobku Wojtyły, ale też jego postać jako profesora i nauczyciela.

Do budowania archiwum społecznego chcemy zaangażować Wolontariuszy, którzy będą wspierać nas na każdym etapie realizacji projektu. Zapraszamy wszystkich chętnych Wolontariuszy powyżej 16 lat. Wolontariat daje możliwość zaangażowania zdalnego.
Planowany zakres czasowy wolontariatu to:
- szkolenia - 3x 2 godziny: wrzesień - październik - szczegółowe godziny do ustalenia
- działania wolontariackie: min. 8 godzin w miesiącu ( przez min. 3 miesiące)

Zakres obowiązków

• kontakt z uczestnikami projektu,
• digitalizacja zbiorów,
• publikowanie zbiorów,
• prowadzenie wywiadów ze świadkami historii,
• pomoc w promocji projektu

Forma rozwiązania

Projekt daje możliwość współpracy zarówno stacjonarnej jak i hybrydowej
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje