Zespół projektowy LEVEL UP zaprasza

kategorie: edukacja społeczeństwo obywatelskie inne _ENGLISH
umiejętności: wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem zarządzanie projektami
Termin realizacji: 2022-08-31

Opis ogłoszenia

Cel

Szukasz miejsca, w którym można się rozwijać jako project manager? Chciał(a)byś zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i ciekawy wpis w CV? Sprawdź naszą ofertę i pomyśl, które z działań jest dla Ciebie. Nasza organizacja rozrasta się tak szybko, że powiększamy zespół o KREATYWNYCH I INNOWACYJNYCH ludzi! Możesz działać z partnerami z całej Europy lub lokalnie ze szkołami, bibliotekami, firmami :)

Zakres obowiązków

Project Management Masters
· Koordynacja projektów: lokalnych (EKS i KA3), krajowych (NOWEFIO), międzynarodowych (STP, KA1, Erasmus+ i Erasmus+ Sport: KA2, 1 koordynator: RITA, Fundusze Wyszehradzkie, Aktywni Obywatele)
· Planowanie działań (z miesięcznym wyprzedzeniem)
· Monitorowanie działań projektowych, prowadzenie spisu wskaźników
· Prowadzenie/uczestnictwo w spotkaniach z partnerami i podwykonawcami
· Przygotowywanie opisów dokumentów księgowych (w przypadku zarządzania całym projektem)
· Przygotowywanie formularzy rekrutacyjnych na wymiany/szkolenia/spotkania międzynarodowe
· Udział w spotkaniach międzynarodowych (projektu, którym się zarządza)
· Raportowanie do grantodawców z realizacji projektów
· Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych z osobami, aplikującymi do udziału w wymianach międzynarodowych
· Organizacja (w przypadku Team Leadera zespołu) / uczestnictwo (w przypadku członka zespołu) w cotygodniowych spotkaniach zespołu

Forma rozwiązania

umowa o wolontariat lub praktykę zawodową

więcej w Q & A https://levelupngo.com/strefa-wolontariusza-i-praktykanta/
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Zarządzać tożsamością online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Rozwiązywania problemów technicznych
  • Kreatywnego korzystania z Internetu