Będziesz miłował VI edycja: upamiętnij z nami Kapelanów Powstania Warszawskiego

kategorie: edukacja kultura i sztuka
umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2024-07-15

Opis ogłoszenia

Cel

Zapraszamy do udziału w VI edycji wolontariackiego projektu „Będziesz miłował”, organizowanego przez Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W tym roku projekt ma szczególne znaczenie ze względu na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Inspiracją do stworzenia projektu była postać prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona Muzeum, który podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem Zgrupowania AK Kampinos. Celem projektu jest przybliżenie i upamiętnienie sylwetek kolejnych kapelanów Powstania Warszawskiego.

Zakres obowiązków

- wyszukiwanie informacji dotyczących kapelanów
- wyszukiwanie zdjęć na wolnych licencjach
- prace badawcze, polegające na poszukiwaniu źródeł i nowych informacji dotyczących kapelanów
- przygotowanie not biograficznych kapelanów w dniach 01.08 - 17.09.2024
- wzięcie udziału w szkoleniach - 2x2 godziny w dniach między 26 - 30.07.2024

Forma rozwiązania

Współpraca zdalna lub hybrydowo.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Praw własności i licencji
  • Innych umiejętności