Ocena wniosków w ramach konkursu grantowego dla młodzieży

kategorie: społeczeństwo obywatelskie
umiejętności: dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2024-06-03

Opis ogłoszenia

Cel

Twoim zadaniem będzie ocena wniosków, które wpłynęły do nas w ramach konkursu grantowego Młoda Inicjatywa. Ocena odbywa się na podstawie Karty Oceny, która jest załącznikiem do regulaminu konkursu.

Zakres obowiązków

- zapoznanie się z wnioskami,
- ocena wniosków na podstawie karty oceny

Forma rozwiązania

zdalnie
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online