Wolontariusz naukowy

kategorie: edukacja kultura i sztuka
umiejętności: tworzenie i edycja tekstów
Termin realizacji: 2022-07-31

Opis ogłoszenia

Cel

Pragniemy, aby wolontariusze, którzy włączą się w tworzenie wyjątkowego miejsca do działań
społecznych w Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, mogli poszerzać swoją wiedzę,
zdobywać nowe doświadczenia i przyjemnie spędzając swój czas wolny poznając bliżej Muzeum i
innych ludzi. Mamy nadzieję, że w ten sposób osoby zaangażowane w program wolontariatu
Muzeum przyczynią się do rozwoju instytucji i powiększenia zasobów społeczności lokalnej, dzięki
czemu ich działanie przyniesie konkretne korzyści zarówno im samym, jak i Muzeum i jego
otoczeniu.

Zakres obowiązków

- opracowywanie materiałów naukowych;
- opracowywanie dokumentów przetrzymywanych w archiwach Muzeum.

Forma rozwiązania

zdalnie
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Inne