Rekrutacja do zespołu Inclusion Masters

kategorie: prawa człowieka inne
umiejętności: udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2024-05-21

Opis ogłoszenia

Cel

Działamy w nurcie DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Nasze cele to szerzenie akceptacji dla ludzkiej różnorodności, wyrównywanie szans oraz wspieranie osób (naszych wolontariuszy, uczestników naszych projektów) w trudnościach wynikających z ich niepełnosprawności, neuroatypowości, kondycji psychicznej lub statusu socjoekonomicznego.
Czego od Ciebie oczekujemy:
* wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego,
* zainteresowania tematem inkluzywności,
* chęci do pomagania osobom, które doświadczają różnych barier i mają trudności w zintegrowaniu się,
* zainteresowania tworzeniem włączających projektów,
* zainteresowania metodami zdrowej komunikacji (NVC, komunikacja asertywna, komunikat “ja”, itp.) oraz chęci do ich szerzenia,

Zakres obowiązków

Przykładowe zadania czekające na Ciebie:
* tworzenie publikacji w temacie różnorodności i włączania,
* realizacja projektów włączających dla osób z barierami,
* organizacja szkoleń i eventów szerzących wiedzę na temat DEI (dla zespołu LEVEL UP oraz otwartych),
* współtworzenie oferty indywidualnego poradnictwa i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i innymi ograniczeniami,
* realizacja programu Buddies - programu ułatwiającego osobom z trudnościami włączenie się w działania Stowarzyszenia.

Forma rozwiązania

Zapraszamy do współpracy zdalnej lub hybrydowej.
Aplikacja za pomocą formularza:
https://forms.gle/iEJiGEeCvX37zYcVA
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Innych umiejętności
  • Inne