Wolontariusz - kwerendzista

kategorie: edukacja kultura i sztuka
umiejętności: wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2022-07-31

Opis ogłoszenia

Cel

Pragniemy, aby wolontariusze, którzy włączą się w tworzenie wyjątkowego miejsca do działań społecznych w Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, mogli poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia i przyjemnie spędzając swój czas wolny poznając bliżej Muzeum i innych ludzi.
Mamy nadzieję, że w ten sposób osoby zaangażowane w program wolontariatu Muzeum przyczynią się do rozwoju instytucji i powiększenia zasobów społeczności lokalnej, dzięki czemu ich działanie przyniesie konkretne korzyści zarówno im samym, jak i Muzeum i jego otoczeniu.

Zakres obowiązków

- prowadzenie kwerend internetowych lub stacjonarnych;
- poszukiwanie informacji;
- odszukiwanie dokumentów w zasobach stacjonarnych lub cyfrowych.

Forma rozwiązania

Stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo (zależy od wolontariusza)
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Kreatywnego korzystania z Internetu