POSZUKIWANIE 10 NETWORKERÓW, czyli cyfrowych asystentów dzieci i młodzieży

kategorie: animacja społeczna edukacja nowe technologie
umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji inne
Termin realizacji: 2024-05-31

Opis ogłoszenia

Cel

W dobie rosnącego znaczenia Internetu w życiu codziennym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z ich bezpieczeństwem i dobrostanem w przestrzeni wirtualnej. W odpowiedzi na te wyzwania, rozwija się nowa dziedzina pracy społecznej - networkerzy, czyli internetowi pedagodzy i opiekunowie.

Zapraszamy Cię do naszego wirtualnego zespołu networkerów pracującego w sieci.

Networkerzy monitorują aktywność dzieci w Internecie, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Obejmuje to śledzenie ich profili w mediach społecznościowych, forach dyskusyjnych i innych platformach online. Zbieranie informacji do przygotowywania na bieżąco nowych narzędzi do wspierania dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym, który co raz ściślej przenika się z tym realnym.

Praca networkera wymaga nie tylko biegłości w obszarze technologii i mediów społecznościowych, ale także głębokiego zrozumienia psychologii młodzieży oraz umiejętności pedagogicznych. Jest to rola, która łączy tradycyjne metody opieki i edukacji z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, dając dzieciom i młodzieży bezpieczne środowisko do rozwoju i nauki w erze cyfrowej.

Kluczowym finalnym rezultatem pracy networkerów jest edukowanie przez naszych edukatorów dzieci o bezpieczeństwie w sieci, etyce cyfrowej, a także zagrożeniach, jakie mogą napotkać online.
Edukatorzy nasi oferują wsparcie i doradztwo dzieciom w przypadkach, gdy napotykają oni problemy w Internecie, takie jak cyberprzemoc, nękanie czy inne ryzykowne sytuacje.
Zachęcamy w etapie uświadamiania dzieci i młodzieży do korzystania z Internetu w sposób twórczy i pozytywny, np. poprzez angażowanie w edukacyjne lub kreatywne platformy online.

Edukatorzy współpracują także z rodzicami i opiekunami, informując ich o ryzykach i najlepszych praktykach bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dzieci.

Networker jest niezbędnym ogniwem w łańcuchu wspierania dzieci i młodzieży, bo to on dokonuje wczesnej identyfikacji, a edukator podejmuje interwencję w przypadku zachowań ryzykownych lub szkodliwych dla dzieci w Internecie.

PS.
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w charakterze edukatora to zapraszamy także do kontaktu

Zakres obowiązków

Obserwacja podopiecznych w Social Mediach.
Zbieranie informacji o podopiecznych w Internecie.
Grupa docelowa do dzieci i młodzież do 17 roku życia.
Poszukiwanie profili założonych przez dzieci w wieku do 12 lat.

WAŻNE UMIEJĘTNOŚCI:
1. Zrozumienie środowiska cyfrowego i trendów w mediach społecznościowych.
2. Umiejętność budowania zaufania i otwartego dialogu z młodzieżą.
3. Podstawowa wiedza na temat cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
4. Empatia, cierpliwość i umiejętności komunikacyjne.

Forma rozwiązania

Kontakt z nami hybrydowy.
Raport cotygodniowy z zebranych danych w dowolnej formie wizualnej.
Praca w zasięgu Internetu: z domu, z uczelni i w każdym innym dowolnym dla Ciebie miejscu
Wykonując to zadanie nauczysz się
 • Wyszukiwać i filtrować informacje
 • Przetwarzać wyszukane informacje
 • Dzielić się informacjami i treściami
 • Angażować się w działania obywatelskie online
 • Współpracować online z innymi
 • Netykiety
 • Tworzyć treści internetowe
 • Praw własności i licencji
 • Kreatywnego korzystania z Internetu
 • Innych umiejętności
 • Inne