Szczeciński Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel

Działalność naszego stowarzyszenia polega na udzielaniu pomocy telefonicznej (wsparcie emocjonalne, wartościujące, duchowe, informacje o sposobach rozwiązywania problemów, informacja prawna, informacja o miejskich i pozarządowych instytucjach pomocowych, motywowanie do podejmowania leczenia uzależnień, przeciwstawianie się przemocy, udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym, ofiarom przemocy, wzmacnianie poczucia własnej wartości osób dzwoniących i motywowanie do naprawy niekorzystnej sytuacji indywidualnej).

Cele organizacji:
1. Doraźna telefoniczna pomoc człowiekowi w sytuacji kryzysu.
2. Udzielanie wsparcia emocjonalnego i duchowego.
3. Udzielanie informacji o sposobach rozwiązywania problemów i przezwyciężania kryzysu.
4. Udzielanie informacji o instytucjach świadczących pomoc

Obszar działalności:

prawa człowieka społeczeństwo obywatelskie inne

Nasze umiejętności:

udzielanie profesjonalnych porad

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen