Wiktoria Domańska

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem inne tworzenie i edycja tekstów udzielanie profesjonalnych porad wyszukiwanie informacji zarządzanie projektami

Jestem studentką prawa i psychologii. Wychowuje trzech synów. Mam wielkie plany na przyszłość i wiele zainteresowań w tym: prawo, psychologia i coaching. Mam ukończone kursy z zaświadczeniem MEN : terapie pedagogiczne, zarządzanie zespołem pracowniczym, coaching, zarządzanie sobą w czasie, psychologia dziecka a także posiadam certyfikat Praktyka NLP. Największą wartością dla mnie są ludzie, lubię pomagać innym, wspierać ich, motywować do działania, pomagać szukać rozwiązań. Uważam, że wolontariat jest dla mnie na daną chwilę najlepszą opcją spełnienia swoich celów życiowych.

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

All Fundacja Dziewięciu Braci
Jesteśmy rodzeństwem - 9 braci. Jako Fundacja w szczególności wspieramy członków rodzin wielodzietnych z zakresu odkrycia potencjału rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Fundacja Dziewięciu Braci 1. Celami Fundacji są: 1.1. Wspieranie inicjatyw członków rodzin wielodzietnych, 1.2. Działalność wspomagająca rozwój rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych, 1.3. Edukacja w zakresie możliwości rozwoju w Polsce i poza jej granicami, 1.4. Organizowanie wydarzeń, spotkań, wyjazdów, szkoleń, konferencji, kongresów oraz innych, 1.5. Szkolenie przyszłych kadr pracowniczych oraz początkujących przedsiębiorców, 1.6. Edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego i możliwości rozwoju, 1.7. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu umiejętności zawodowych, 1.8. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w rozpoczęciu i wyborze kariery zawodowej, 1.9. Propagowanie pojęcia rozwoju osobistego, 1.10. Stworzenie dogodnego środowiska zawodowego w kraju dla osób przebywających na emigracji, 1.11. Wspieranie współpracy nauki i biznesu, m.in. w kwestii aktywizacji zawodowej i edukacyjnej społeczeństwa, 1.12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 1.13. Wspieranie zespołów międzypokoleniowych w zakresie skutecznej komunikacji, 1.14. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego korzystania z nowych technologii, 1.15. Integracja środowisk akademickich i organizacji rządowych i pozarządowych, 1.16. Promowanie Nowej Kultury Biznesu i postaw akceptacji, 1.17. Szerzenie kultury, sportu i ochrony środowiska.
Fundacja Perspektywa
Fundacja Perspektywa powstała w marcu 2020 w Rozwarowie. Poprzez naszą działalność kulturalną, edukacyjną, społeczną i proekologiczną, chcemy zbliżać ludzi, promować tolerancję oraz porozumienie. W tym celu organizujemy warsztaty, spotkania, szkolenia, koncerty, wystawy, pokazy filmów i wiele innych wydarzeń. Wierzymy w znaczenie różnorodności, która jest niezwykle ważna zarówno wśród ludzi jak również w naturze.