Amelia Ciuchta

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem inne udzielanie profesjonalnych porad wykonywanie tłumaczeń wyszukiwanie informacji zarządzanie projektami

Jestem otwartą, tolerancyjną i cierpliwą osobą. Spędziłam 8 tyg, na terapii zamkniętej, dzięki której poznałam wiele sposobów radzenia sobie z problemami. Chcę tę widzę przekazywać dalej i choć w małym procencie pomóc innym

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Bezpieczne Ryzyko Fundacja
Fundacja Bezpieczne Ryzyko zajmuje się tematyką uważności (Mindfulness). Fundacja działa rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin - ze szczególnymi potrzebami – rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Poprzez warsztaty uczymy życzliwości, współczucia i cierpliwości w pokonywaniu codziennych przeciwności. Prowadzimy zajęcia w szkołach, placówkach miejskich, instytucjach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, w domach dziecka oraz w miejskiej przestrzeni – w Centrum na Przedmieściu we Wrocławiu. Współpracujemy z kuratorami rodzin, pracownikami MOPS. Prowadzimy gabinet, udzielając rodzinom ze szczególnymi problemami wsparcia psychologicznego. Od 2020 roku zrealizowaliśmy ponad 200 spotkań uważności z 120 dorosłymi, ponad 350 dzieci i młodzieży w różnym wieku w 6 placówkach.
All Fundacja Dziewięciu Braci
Jesteśmy rodzeństwem - 9 braci. Jako Fundacja w szczególności wspieramy członków rodzin wielodzietnych z zakresu odkrycia potencjału rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Fundacja Dziewięciu Braci 1. Celami Fundacji są: 1.1. Wspieranie inicjatyw członków rodzin wielodzietnych, 1.2. Działalność wspomagająca rozwój rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych, 1.3. Edukacja w zakresie możliwości rozwoju w Polsce i poza jej granicami, 1.4. Organizowanie wydarzeń, spotkań, wyjazdów, szkoleń, konferencji, kongresów oraz innych, 1.5. Szkolenie przyszłych kadr pracowniczych oraz początkujących przedsiębiorców, 1.6. Edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego i możliwości rozwoju, 1.7. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu umiejętności zawodowych, 1.8. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w rozpoczęciu i wyborze kariery zawodowej, 1.9. Propagowanie pojęcia rozwoju osobistego, 1.10. Stworzenie dogodnego środowiska zawodowego w kraju dla osób przebywających na emigracji, 1.11. Wspieranie współpracy nauki i biznesu, m.in. w kwestii aktywizacji zawodowej i edukacyjnej społeczeństwa, 1.12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 1.13. Wspieranie zespołów międzypokoleniowych w zakresie skutecznej komunikacji, 1.14. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego korzystania z nowych technologii, 1.15. Integracja środowisk akademickich i organizacji rządowych i pozarządowych, 1.16. Promowanie Nowej Kultury Biznesu i postaw akceptacji, 1.17. Szerzenie kultury, sportu i ochrony środowiska.