Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z MPD

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców dzieci żyjących z uszkodzeniem mózgu. Stowarzyszenie nie jest nastawione na osiąganie zysku, a od roku 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest: niesienie pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich prawnym opiekunom. Szczególna oferta, w ramach działalności statutowej, kierowana jest do osób z najcięższymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) i dotyczy ona przede wszystkim:

• prowadzenie rehabilitacji ambulatoryjnej (25 podopiecznych tygodniowo),
• warsztaty i szkolenia (obecnie realizowany projekt „Wiem czego chcę” wprowadzający niskie i wysokie technologie dla grupy osób niemówiących z powodu uszkodzenia mózgu finansowany z funduszy EOG),
• coroczne letnie turnusy rehabilitacyjne dla ok. 30-35 podopiecznych oraz ich opiekunów organizowane w najbardziej renomowanych ośrodkach w Polsce,
• wycieczki i imprezy integracyjne i okolicznościowe (dla 80 podopiecznych w skali roku)
• aktywizacja poprzez sport: prowadzenie zajęć sportowych – boccia dla zawodników z najcięższymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego ((stała współpraca ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „Start” w Poznaniu). Coroczne organizowanie Żurawinkowego Turnieju Bocci dla zawodników z całej Polski (najbliższy: 23.04.2016)
• promocja twórczości plastycznej podopiecznych Stowarzyszenia – organizowanie od 2007 roku Jesiennych Wernisaży na terenie min. Collegium Znanieckiego oraz Collegium da Vinci. Ostatni wernisaż „Miedzy słowami” odbył się 05.10.2015 w Cafe Misja a obecnie trwa wystawa po wernisażowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Jubileuszowy X JW odbędzie się 03.10.2016 w CK Zamek w Poznaniu.
• promocja wolontariatu jako skutecznego sposobu pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W roku 2015 został zrealizowany projekt „Dogadani” skierowany do uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu Miasta Poznania i powiatu poznańskiego wsparty przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powstał film dokumentalny "Dogadani", którego premiera odbyła się w poznańskim kinie "Muza" 25.11.2015.
• stała współpraca z poznańskimi liceami nr I, IV, XIV, XXIX, Zespołem Szkół Gastronomicznych, Zespołem Szkół Mechanicznych im.KEN - pomoc w rozwijaniu szkolnego wolontariatu, wspólne organizowanie imprez integracyjnych,
• realizowanie wspólnych projektów z wolontariatem pracowniczym firm: Unilever oraz Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu,
• prowadzenie od roku 2002, w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań, Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka”, który obejmuje obecnie opieką grupę dorosłych osób z MPD niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Działalność Stowarzyszenia organizowana jest przede wszystkim w pomieszczeniach użyczonych przez Miasto Poznań na terenie żłobka przy ul. Żurawinowej 5/7. Stowarzyszenie korzysta z 210 mkw. pomieszczeń na I piętrze budynku, których użytkowanie ma zapewnione na drodze użyczenia do 01.10. 2023 roku.
Przez okres 22 lat funkcjonowania Stowarzyszeniu udało się pomóc ponad 1450 osobom (dzieciom, młodzieży, dorosłym) z MPD oraz ich opiekunom z terenu: Poznania, powiatu poznańskiego i regionu Wielkopolski. Dzięki sprawnie działającej stronie internetowej i 4 stronom na portalu społecznościowym (FB) Stowarzyszenie udziela porad i informacji około 50 osobom tygodniowo. Są wśród nich osoby z MPD, ich opiekunowie, nauczyciele, sąsiedzi, wolontariusze w tym również osoby zamieszkujące inne kraje i kontynenty.
Obecnie pod bezpośrednią opieką Stowarzyszenia jest: 67 osób (dzieci, młodzież, dorośli) z MPD. Większość z nich stanowią osoby ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie od 1993 roku zrealizowało ponad 140 projektów głównie w obszarach: pomocy społecznej
ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa, wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej. Ich realizacja była dofinansowana przede wszystkim przez Miasto Poznań, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, poznańskie firmy min.: Aquanet SA, Kompanię Piwowarską SA , Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” oraz wpłaty 1% podatku od osób fizycznych, ale również przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stowarzyszenie współpracuje z polskimi organizacjami „parasolowymi”: Ogólnopolską Federacją Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ Sieć MPD” i Polską Federacją Bocci Niepełnosprawnych oraz koalicją organizacji związanych z ideą World CP Day (Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego). Od roku 2014 Stowarzyszenie organizuje w Poznaniu, w ramach World CP Day wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na problemy osób z MPD, ale też ukazujące ich potencjał i możliwości. Dotychczasowe działania w tym zakresie:
Rok 2013 - 20 – lecie Stowarzyszenia połączone z World CP Day zorganizowane w Auli Artis Collegium Da Vinci, które zgromadziło ok. 800 osób reprezentujących instytucje rządowe, samorządowe, kulturalne, oświatowe oraz przedstawicieli mediów. Działalność Stowarzyszenia została zaprezentowana we wszystkich liczących się stacjach radiowych i telewizyjnych oraz w lokalnych gazetach. Tego dnia zostało przedstawione publicznie prawykonanie utworu „Fonemofonia”, który został skomponowany specjalnie na tę okazję i wykonane przez grupę podopiecznych Stowarzyszenia, 3 muzyków i 25 osobowy chór.
Powstanie utworu zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rok 2014 - Stowarzyszenie zorganizowało w Poznaniu w okresie 29.09.- 04.10. CP Week - cykl wydarzeń
W ramach których odbyły się: bezpłatne konsultacje ortopedyczne i fizjoterapeutyczne dla dzieci z MPD, sesje WATSU, VIII Jesienny Wernisaż „Moc Przeróżnych Doświadczeń” (w Galerii Akademickiej Wydziału Nauk Społecznych UAM), Konferencję Naukową ”Skuteczna pomoc osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym” w Hotelu Mercure, happening na Starym Rynku połączony z kampanią informacyjna pt: „Nie bądź zielony w temacie MPD!” oraz piknik integracyjny na poznańskiej Cytadeli dla osób z MPD i ich rodzin.1.10.2014 - w dniu, w którym przypadał Światowy Dzień MPD z inicjatywy Stowarzyszenia został podświetlony na zielono poznański Ratusz w akcie solidarności z osobami z MPD.
Rok 2015 – w ramach Poznan CP Week odbył się min.: IX Jesienny Wernisaż pt „Między słowami” , kampania społeczna połączona z happeningiem na Starym Rynku „Zielone światło dla osób z MPD” . Dzięki sponsoringowi ENEA możliwe było podświetlenie Ratusza na zielono, a dzięki pomocy Estrady Poznańskiej była również oświetlona na zielono Fontanna Wolności. Kolor zielony, jako kolor nadziei, towarzyszy obchodom World CP Day na całym świecie.

Stowarzyszenie swoją działalność opiera przede wszystkim na pracy wolontariuszy. W roku 2015 pracuje ich na rzecz organizacji ponad 40 .
Praca wolontariuszy Stowarzyszenia zdobywa uznanie wielu instytucji i osób publicznych co zaowocowało przyznaniem wielu nagród:
• tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku 2009 dla Stowarzyszenia w kategorii zespołowej,
• tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom Roku 2010 przyznany przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych
• w roku 2013 przyznanie Stowarzyszeniu Srebrnej Pieczęci Miasta,
• przyznanie I wyróżnienia w konkursie o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku 2013 w kategorii młodzieżowej dla Dawida Szczepaniaka,
• przyznanie tytułu Poznańskiego Wolontariusza Roku 2014 w kategorii młodzieżowej dla Wiktorii Krajniak
• Przyznanie wyróżnienia w konkursie o tytu Poznańskiego Wolontariusza Roku 2015 w kategorii 50+
dla Bogumiły Okupniak


Obszar działalności:

inne

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen