FUNDACJA UNIWERSYTECKA W STALOWEJ WOLI

Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli założona w 1991r. jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz wspierania i rozwoju
działalności edukacyjno-naukowej. FU działa m.in. w obszarach:-materialne wspieranie działalności i rozwoju środowiska
uniwersyteckiego, a w szczególności przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży;- prowadzenie
działalności wychowawczej i popularno - naukowej; -współpraca ze środowiskami naukowymi, lokalnymi i przedsiębiorcami na rzecz
poprawy wartości kapitału intelektualnego w regionie. Zgodnie ze Statutem prowadzi działalność gospodarczą. Dochody uzyskiwane z
tejże działalności przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności FU. Główna
działalność gosp. dot branży gastronomicznej oraz związanej z usł. noclegowymi. Prowadzi stołówkę uniwersytecką Mensa Qul z której
korzysta m.in. społeczność akademicka Stalowej Woli. Administruje dom studencki, w którym wynajmują pokoje m.in. studenci WZ KUL,
WZ Politechniki Rzeszowskiej oraz wykładowcy. Przedsięwzięcia zrealizowane w ostatnich 3ch latach to: konferencje; seminaria; debaty;
lekcje akademickie dla licealistów; Festiwal Naukowy-Pikniki Naukowe; współpraca z IPN "Przystanek Historia Stalowa Wola"; wsparcie
rzeczowe i materialne na rzecz środowiska akademickiego w Stalowej Woli. Grupa docelowa: społeczność akademicka w Stalowej Woli,
społeczność lokalna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Obszar działalności:

inne

Nasze umiejętności:

inne

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen