Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis

Fundacja Wsparcia i Mediacji Pax Cordis powstała, aby przybliżyć wszystkim ideę mediacji, która jest jedną z najlepszych dróg wypracowania porozumienia, przynoszącego stronom pokój serca (pax cordis).
Nasi mediatorzy, działający zawsze według Kodeksu Etycznego Mediatora, prowadzą mediacje:
• pojednawcze,
• rodzinne,
• cywilne,
• gospodarcze,
zarówno umowne, jak i sądowe.
Cele statutowe Fundacji to m. in.:
1) edukacja, wspieranie i poradnictwo w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja, negocjacje, arbitraż);
2) promowanie i wspieranie struktur i działań służących pokojowemu/konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów;
3) świadczenie pomocy rodzinom w kryzysie w zakresie wzmacniania umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi ;
4) organizowanie i prowadzenie punktów poradniczych w zakresie mediacji, prawa oraz edukacji;
5) promowanie wolontariatu;
6) popularyzacja idei mediacji rodzinnej, społecznej i gospodarczej;
7) edukacja w zakresie przysługujących praw, obowiązków i uprawnień w postępowaniach procesowych.

Obszar działalności:

animacja społeczna prawa człowieka społeczeństwo obywatelskie inne

Nasze umiejętności:

udzielanie profesjonalnych porad

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen