Oliwia Moch

Moje umiejętności:
tworzenie i edycja tekstów wykonywanie tłumaczeń wyszukiwanie informacji zarządzanie projektami

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
1
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Bezdomniaki- prawo Wypycha
Celem działania jest poprawa losu bezdomnych zwierząt w Polsce. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak daleko w tyle jesteśmy w dziedzinie ochrony praw zwierząt (zwłaszcza bezdomnych) w porównaniu z innymi krajami UE. Nie jest to wcale spowodowane brakiem środków bo rocznie nasz kraj wydaje olbrzymią sumę pieniędzy na ten cel. Powodem jest zła jakość prawa. Do tej pory tak naprawdę nie było propozycji zmiany obecnej ustawy, która faktycznie mogłaby naprawić ten stan rzeczy, (mało tego ostatnia nowelizacja nie tylko nie poprawiła ale pogorszyła sytuację bezdomnych zwierząt).Dopiero prezes fundacji Argos-Tadeusz Wypych, człowiek który od wielu lat zajmował się pisaniem corocznych raportów o bezdomności zwierząt stworzył projekt o który W KONCU JEST SENS WALCZYC. I to jest właśnie CEL tego przedsięwzięcia- zmiana ustawy o ochronie zwierząt na taką, która w końcu będzie chronić interesy bezdomnych zwierząt a nie różnego rodzaju pseudo-biznesmenów, którzy w tej chwili dorabiają się niemałych majątków na krzywdzie tych zwierząt. Projekt o którym mowa został skierowany w formie petycji do sejmu przez Komitet Obywatelski ,,Ruch ludzi-prawa zwierząt,,. Mi natomiast zależy, żeby promować projekt na stronie internetowej. Chce się skupić na edukacji społeczeństwa, uświadomieniu co w tej chwili nie działa i dlaczego, jak w rzeczywistości wyglądają warunki w większości schronisk w Polsce, omówieniu poszczególnych punktów Projektu oraz prowadzeniu różnego rodzaju akcji edukacyjnych poza internetem.
Don Vittorio Foundation for Wild Animals
Fundację Don Vittorio Foundation for Wild Animals utworzyła hiszpańska firma, która przekazała na rzecz budowy wybiegu Lamparta Perskiego kwotę ponad 1 mln. PLN /tj. 260.000 Euro/. Naszym celem stało się podtrzymywanie i umożliwienie przetrwania dzikich gatunków zwierząt, przy zapewnieniu im jak najlepszych warunków życia w niewoli. Nie pozbawiamy zwierząt wolności, ani ich godności – ratujemy je od parszywego często przepełnionego ciągłym bólem losu. Któż z Was nie słyszał np. o historii niedźwiedzi wargaczy ? Czy możecie sobie wyobrazić katusze czworonogów, które miesiącami po kilkadziesiąt godzin dziennie są zmuszane do utrzymywania się w pozycji pionowej na dwóch łapach ? Oprawcy tych niesamowitych zwierząt nazwali je tańczącymi niedźwiedziami – czy to jest humanitarne i odpowiada świadomości ludzi XXI wieku ? Kierując się odpowiedzialnością, kreatywnością oraz ogromną miłością do zwierząt zapragnęliśmy pozostawić dla potomnych możliwość bytowania z zagrożonymi obecnie gatunkami m.in. wpisanymi w księgę CITES, wobec czego zaplanowaliśmy ufundowanie oraz budowę wielu azyli dla pokrzywdzonych dzikich zwierząt. ​ Fundacja „Don Vittorio Foundation for Wild Animals”, pragnie zapewnić wielu gatunkom zwierząt szereg jak najbardziej wyspecjalizowanych azyli, na które będą składały się profesjonalne zaplecza oraz duże i spełniające ich specyfikę gatunkową wybiegi. Ufundowane przez nas azyle będą powstawać na terenach własnych, a także w wybranych przez nas ogrodach zoologicznych, spełniających normy zwłaszcza dot. powierzchni ziemi przeznaczonej do zagospodarowania. To na tych terenach powstaną ośrodki reintrodukcyjne, które sprawią, że będziemy mogli przywracać życie tej planety oraz zwiększać liczebność ginących gatunków. ​ Poprzez szereg działań ratunkowych i opiekuńczych oraz bezpośrednich, a także pośrednich interwencji, których celem są przemytnicy, handlarze, osoby fizyczne, firmy i instytucje rażąco naruszające prawa zwierząt, wykazujące wobec nich brak humanitaryzmu, spełniamy także misję stałego powiększania ilości i różnorodności gatunków zamieszkujących ufundowane azyle na terenach ogrodów zoologicznych. Z czasem nasza fundacja zaczęła również prowadzić działania na rzecz przewlekle chorych dzieci, które długotrwale przebywają w placówkach medycznych. W tym celu utworzyliśmy program "Misie Dzieciom", dzięki któremu z pomocą najlepszych przyjaciół ludzi jakimi są zwierzęta staramy się zmieniać szarą, szpitalną rzeczywistość, która nierzadko przysparza małym pacjentom smutku, stresu i bólu. Główne cele programu to przede wszystkim polepszenie komfortu pobytu przewlekle chorych dzieciach w szpitalach, łączenie świata ludzi ze światem zwierząt, a także wywołanie jak największej ilości uśmiechów na dziecięcych buziach. ​
Fundacja Podaruj Kość
Fundacja Podaruj Kość ma na celu dbanie o dobro naszych czworonogich przyjaciół. Dopiero zaczynamy ale mamy ambitne plany. Planujemy w pierwszej kolejności skupić się na schroniskach które najbardziej potrzebują pomocy, oraz na działalności lokalnej. Skupiamy się na: 1. Ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt. 2. Wspieraniu wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt. 3. Wspieraniu placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym. 4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt. 5. Udzielania pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. 6. Propagowania idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.