Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga jako organizacja światowa ma możliwość podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i pomocy rozwojowej poprzez sieć solidarnościową społecznościom lokalnym w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji angażując w nią na zasadzie wielostronnego partnerstwa lub programów dwustronnych związki Dzieła Kolpinga z Europy. W tę sieć pomocy rozwojowej włączył się w roku 2007 również Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (ZCDK) zakładając wraz z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga poprzez wyspecjalizowaną instytucję – Kolping International Cooperation Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Celem polskiej współpracy rozwojowej jest wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich społeczeństw, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, wsparcie procesów demokratyzacyjnych i reform państwa, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promocja praw człowieka oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego.
Działania prowadzone przez Fundację dotyczą następujących obszarów:
• edukacja globalna
Podczas seminariów, konferencji, spotkań i realizacji programów edukacji globalnej wśród dorosłych w klubach seniora oraz wśród młodzieży i dzieci w świetlicach, pragniemy zwrócić uwagę na globalne współzależności i naszą odpowiedzialność za Jeden Świat.
• pomoc rozwojowa
W porozumieniu z organizacjami z krajów Globalnego Południa przygotowujemy i realizujemy programy pomocy rozwojowej w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i zawodowych osób w trudnej sytuacji oraz w zakresie rozwoju rolnictwa i zwiększenia dostępu do wody pitnej.
• poradnictwo prawne i obywatelskie
Zwiększamy świadomość obywatelską i wiedzę o prawach obywatelskich i sposobach ich dochodzenia wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej.
Poprzez przygotowanie programów i projektów edukacyjnych promujemy i rozwijamy społeczeństwo obywatelskie.

Obszar działalności:

edukacja ekologia i zrównoważony rozwój prawa człowieka społeczeństwo obywatelskie

Nasze umiejętności:

inne zarządzanie projektami

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen