Firma.
Wolontariat pracowniczy

Food et Life Sp. z o.o.

Food & Life Sp. z o.o. powstało w Krakowie w lipcu 2018 roku jako przedsiębiorstwo społeczne.
Ta wykraczająca poza schematy forma podmiotu gospodarczego idealnie wpisuje się w cele jakie stawiają
sobie Wspólnicy firmy. Przedsiębiorstwo społeczne działając na wolnym rynku, nie jest bowiem
zorientowane na osiąganie zysku dla udziałowców, ale na maksymalizacji założonych korzyści społecznych.
Celem działalności Food & Life jest uaktywnianie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,
przywracanie im niezależności ekonomicznej, budowanie poczucia wartości, rozbudzanie operatywności i
kreatywności. Niezwykle istotnym jest również zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie, a przez to pozytywne wpływanie na ich funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu.
Grupa inicjatywna a obecnie kadra zarządzająca Food & Life to grono młodych dynamicznych osób,
posiadających już jednak kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, głównie w
branży gastronomicznej oraz świadczeniu usług i organizacji szkoleń. Na przestrzeni ostatnich lat aktywnie
zaangażowali się oni w działalność społeczną i wolontariacką pracując w renomowanej organizacji
pozarządowej, udzielając się w akcjach charytatywnych, a tym samym niosąc pomoc wykluczonym. Dzięki
temu nawiązali liczne kontakty ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz poznali ich potrzeby, ale
również ograniczenia i bariery.
Efektem tych doświadczeń stało się powołanie Food & Life Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa społecznego.
"Z miłości do ludzi i pasji do kuchni" – idea przyświecająca firmie, nie jest sloganem reklamowym, lecz
stanowi dewizę i wyzwanie we wszystkich podejmowanych czynnościach.
Działalność przedsiębiorstwa, jak wskazuje jego nazwa, składa się z dwóch segmentów: pierwszy obejmuje
produkcję i sprzedaż produktów gastronomicznych, a drugi dotyczy kreowania za pomocą warsztatów i
szkoleń zmian w przestrzeni publicznej i biznesowej, które mają posłużyć do włączenia społecznego i
zawodowego osób niepełnosprawnych.
„Kuchenne pasje” urzeczywistniane są w dwóch stacjonarnych lokalach gastronomicznych znajdujących się:
na Placu Imbramowskim (Zapiekanki Imbramowskie) i przy ulicy Błotnej oraz jednym mobilnym punkcie
żywieniowym – foodtrucku. Foodtruck wykorzystywany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, np.
turystycznego oraz podczas imprez masowych organizowanych na terenie Krakowa i Małopolski.
Food & Life zatrudniając osoby niepełnosprawne, wskazując efekty ich pracy i towarzyszący temu rozwój
osobisty tych osób, pragnie przełamywać stereotypy na temat niepełnosprawności w środowiskach
biznesowych. Chcąc dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem firma proponuje szereg profesjonalnych
szkoleń i warsztatów dotyczących niepełnosprawności, zatrudniania osób niepełnosprawnych,
przystosowania miejsca pracy pod kątem potrzeb tych osób czy też zasad savoir- vivre’u wobec nich.
Oferuje również wsparcie doradcze w rekrutacji osób niepełnosprawnych do pracy, współpracę z HR,
wsparcie przy rozmowach kwalifikacyjnych.
Wspólnicy firmy posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, włoskim, francuskim, dzięki
czemu możliwa jest współpraca z międzynarodowymi korporacjami.
Food & Life jest spółką z o.o. non profit. Wypracowany zysk przeznaczany jest na reintegrację społeczną
pracowników, organizowanie publicznych akcji i ewentualnie inwestowany w firmę.
W listopadzie 2018 roku Food & Life został wybrany sponad setki konkurentów do grupy TOP11 w
konkursie Chivas Venture premiującym startupy zaangażowane społecznie.


Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja społeczeństwo obywatelskie inne _ENGLISH

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem inne projektowanie (np. grafiki) tworzenie i edycja tekstów wykonywanie tłumaczeń wyszukiwanie informacji zarządzanie projektami


Liczba Stałych Wolontariuszy
przypisanych do Twojej firmy

0

Liczba zadań
w których Stali Wolontariusze brali udział

0

Liczba odpowiedzi Stałych Wolontariuszy
wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania

0

Liczba podziękowań
otrzymanych przez Stałych Wolontariuszy od organizacji

0


Lista zadań
w które zaangażowali się pracownicy-wolontariusze

Brak zadań

Lista ocen
wystawionych pracownikom-wolontariuszom przez organizacje

Brak ocen


Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)