Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku, w tym:
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- działalność na rzecz cudzoziemców;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- organizujemy i wspieramy Żywe Biblioteki w całej Polsce;
- prowadzimy rzetelną edukację antydyskryminacyjną i międzykulturową;
- budujemy dialog międzykulturowy i obywatelski;
- realizujemy działania na rzecz równości i praw człowieka;
- prowadzimy nowoczesną edukacje obywatelską i patriotyczną;
- promujemy i wspieramy ideę społeczeństwa wielokulturowego;
- inicjujemy i wspieramy współpracę międzysektorową na rzecz dialogu międzykulturowego;

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja prawa człowieka społeczeństwo obywatelskie

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem moderowanie (np. forów) udzielanie profesjonalnych porad zarządzanie projektami

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen