Arkadiusz Wojnarowski


Od 17 lat prowadzę Fundację Magellan, która od tego roku będzie przekształcona na Fundację - Dolnośląski Zespół Filmowy Magellan, aby robić jeszcze lepsze filmy poświęcone Człowiekowi i Zwierzętom

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje