Firma.
Wolontariat pracowniczy

Fundacja TV Puls Pod Dębem

Kim jesteśmy?

grupą ludzi, zrzeszoną wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce;
organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
fundacją, której Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o.;
organizacją pożytku publicznego (od 29 kwietnia 2016 r.).
Jak działamy?

na podstawie przepisów prawa polskiego i w oparciu o Statut określający cele i zasady działania Fundacji;
nasza działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe oraz SMS-y, z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus, Play i Orange) przekazują na nasze konto;
nasza działalność jest jawna – co roku publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby umożliwić zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom (podanie do wiadomości publicznej wymienionych sprawozdań wynika także z przepisów prawa).
Nasza wizja

Szanowni Państwo,

w grudniu 2018 roku Fundacja TV Puls „Pod Dębem” rozpoczęła szósty rok działalności.

Ostatni rok był dla Fundacji bardzo intensywny. Największym projektem zakończonym pełnym sukcesem było przekazanie 17 łóżek rehabilitacyjnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu o łącznej wartości ponad 85 000 zł. Oprócz tego, regularnie finansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, dofinansowywaliśmy zakup wózków elektrycznych, przekazywaliśmy na rzecz seniorów środki medyczne, paczki z żywnością, a także ciepłą odzież zimową. Relacje z większości naszych inicjatyw znajdują się na stornie internetowej, Facebooku a także Instagramie.

W najbliższym roku chcielibyśmy nadal prowadzić działania nakierowane na wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Doskonale rozumiemy, że chociaż pomoc, której udzielamy ma najczęściej wymiar materialny, to wspieranie seniorów, nie może sprowadzać się tylko do niego. Mądre, odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych muszą mieć charakter stały i kompleksowy. Powinny uwzględniać przeciwdziałanie wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby tej grupy społecznej.

W 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, planujemy – oprócz pomocy mającej wymiar materialny – angażować się w działania promujące międzypokoleniowe spędzanie wolnego czasu.

Zapraszamy Państwa do śledzenia i wspierania podejmowanych przez nas działań w 2019 roku.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczne wyrazy sympatii.Z wyrazami szacunku

Erin Dąbska


Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja kultura i sztuka prawa człowieka pomoc humanitarna sport społeczeństwo obywatelskie żywnośc i zdrowie

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem projektowanie (np. grafiki) tworzenie baz danych tworzenie i edycia multimediów tworzenie i edycja tekstów tworzenie stron www/aplikacji zarządzanie projektami


Liczba Stałych Wolontariuszy
przypisanych do Twojej firmy

0

Liczba zadań
w których Stali Wolontariusze brali udział

0

Liczba odpowiedzi Stałych Wolontariuszy
wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania

0

Liczba podziękowań
otrzymanych przez Stałych Wolontariuszy od organizacji

0


Lista zadań
w które zaangażowali się pracownicy-wolontariusze

Brak zadań

Lista ocen
wystawionych pracownikom-wolontariuszom przez organizacje

Brak ocen


Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)