Fundacja CROSSROADS

Fundacja "CROSSROADS"
Organizacja społeczna wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym
W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu aktem notarialnym do życia została powołana Fundacja „Crossroads”, w dniu 01.04.2014 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru fundacji. Głównym celem organizacji jest wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, przebywających z różnych powodów w rodzinach zastępczych. To te dzieci są w szczególny sposób narażone na wykluczenie społeczne, od najmłodszych lat odczuwają iż "stawiane są do kąta” o ile tak można to nazwać. Nie należy do rzadkości iż rówieśnicy z pełnych rodzin, gdzie bieda i alkohol, przemoc domowa, ..., to tylko ... Otaczanie opieką samotne matki a nawet całe rodziny, które z powodu utraty pracy, czy też z innego powodu społecznego znalazły się nie tylko w kryzysowej sytuacji finansowej ale też socjalno-bytowej, co prowadzi do niechybnego wykluczenia społecznego jest głównym zadanmiem naszej organizacji, w szczególności dzieci. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, matki samotnie wychowujących dzieci, których mąż, partner, pozostawił ich, stosoawał przemoc, odbywa karę pozbawienia wolności, pozostawiając rodzinę na łasce losu.

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja ekologia i zrównoważony rozwój kultura i sztuka prawa człowieka społeczeństwo obywatelskie żywnośc i zdrowie inne

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen