Fundacja Nowe Projekty

Fundacja Nowe Projekty, zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku, 27 lutego 2017 roku.

Celem powstania Fundacji, jest pomoc w przywracaniu osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem na rynek pracy, poprzez organizowanie szkoleń zawodowych, auto-prezentacyjnych, psychologicznych, a także doradztwa zawodowego.

Obecnie, ważnym elementem naszych działań jest także pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Nie zapominamy w swoich działaniach również o środowisku naturalnym i zwierzętach, organizując zbiórki karmy, pomagając schroniskom i organizacjom pro-zwierzęcym.

Jesteśmy otwarci na wszelką działalność charytatywną, na współdziałanie i partnerstwo z innymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, inicjatywami i osobami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja ekologia i zrównoważony rozwój prawa człowieka pomoc humanitarna społeczeństwo obywatelskie inne

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem inne projektowanie (np. grafiki) tworzenie stron www/aplikacji wykonywanie tłumaczeń

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen