Karina Pawela

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem tworzenie i edycja tekstów udzielanie profesjonalnych porad wyszukiwanie informacji

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Fundacja E-medycyna
Fundatorką naszej fundacji jest emerykta mająca dzisiaj prawie 80 lat. Sama choruje na nadciśnienie tętnicze i korzysta z systemu całodobowego nadzoru kardiologicznego. Celem naszej Fundacji jest wspieranie rozwoju telemedycyny i e-zdrowia w zakresie działalności naukowej, usługowej, a także szeroko rozumianej profilaktyki i działalności propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania e-zdrowia. Idea Fundacji jest bardzo prosta – trzeba osobie potrzebującej udzielić takiego wsparcia, aby w pełni samodzielnie mogła decydować o swoim życiu i zdrowiu. Genialne rzeczy są proste, ale czy łatwe? Otóż nie. W obecnym stanie prawnym, popularyzacją tej słusznej idei mogła zająć się tylko fundacja. Jednakże fundacja może zrobić tylko tyle, na ile silny będzie jej zespół.