Karolina Nowak

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem inne moderowanie (np. forów)

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej
Działamy na rzecz budowania społeczeństwa integracyjnego, czyli takiego gdzie każdy czuje się ważny, wysłuchany i rozumiany. Jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup są Głusi – głównie ze względu na barierę komunikacyjną. Wśród słyszących mało osób wie, że Głusi mają swój własny język – Polski Język Migowy (PJM), który dla słyszących jest regularnym językiem obcym, a także swoją własną kulturę – Kulturę Głuchych, z której są bardzo dumni. Chcemy przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia, a w rezultacie do połączenia dwóch światów: świata Głuchych i słyszących. Ważne jest dla nas, aby: – uświadamiać słyszących na temat Kultury Głuchych – udzielać wsparcia zawodowego Głuchym i ich pracodawcom – popularyzować Polski Język Migowy – udzielać wsparcia organizacjom pozarządowym i innym jednostkom, instytucjom w zakresie współpracy z osobami niesłyszącymi – działać na rzecz dwujęzycznej edukacji Głuchych dzieci (uczenie języka polskiego jako języka obcego)