Fundacja Kresy-Syberia

Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania, upamiętniania i upowszechniania na skalę światową losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz na wychodźstwie, to jest:
1) objęcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w czasie wojny oraz ich losy na wychodźstwie w czasie i po II wojnie światowej;
2) wstępnie skupienie się na doświadczeniach obywateli polskich dotkniętych sowiecką inwazją i okupacją wschodnich terenów Polski, w tym nad ich późniejszymi losami;
3) ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP przed okupacją sowiecką oraz jako obszar zamieszkany przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań;
4) wsparcie polskich obywateli przebywających na emigracji oraz ich potomków w poszukiwaniach dotyczących losów ich rodzin, mających na celu poszerzenie ich wiedzy na temat ich polskich korzeni oraz wzmocnienie ich więzi z narodem polskim;
5) wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, i gospodarki;
6) upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej;
7) pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
8) organizowanie różnych form promowania Polski.

Obszar działalności:

badania i rozwój edukacja inne

Nasze umiejętności:

tworzenie baz danych tworzenie i edycia multimediów tworzenie stron www/aplikacji wyszukiwanie informacji

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen