Stowarzyszenie E-Centrum Seniora

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu. Naszym celem jest Aktywizacja logoecsSeniorów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez prowadzenie warsztatów w zakresie nauki podstaw obsługi komputera i Internetu.

Nowe technologie w coraz większym stopniu wkraczają do życia codziennego, znajdując zastosowanie w bankach, urzędach, umożliwiając robienie zakupów, swobodny przepływ informacji. Brak działań, które pomogłyby seniorom nauczyć się korzystania z nowoczesnych narzędzi będzie prowadzić do ich marginalizacji, a w końcu wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego.

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Pokolenie „naszych” seniorów kształtowało swoje zachowania społeczne, zawodowe i obywatelskie w zupełnie innej niż dzisiejsza rzeczywistość, stąd przyczyna trudności w przystosowaniu się, rozumieniu i podążaniu za zmieniającym się światem. Konieczne jest zatem podejmowanie takich działań, które prowadzić będą do wzmacniania pozycji seniorów, do wspierania ich samodzielności i podmiotowości. Poprawa jakości życia i zapobieganie marginalizacji starszej generacji, poprawa kompetencji społecznych seniorów, walka z dyskryminacją, przeciwdziałanie negatywnym postawom społecznym, zwiększenie osobom starszym dostępności życia publicznego, aktywizowanie seniorów na rzecz własnego rozwoju jako istota potrzeb.

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja kultura i sztuka nowe technologie społeczeństwo obywatelskie żywnośc i zdrowie inne

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem inne moderowanie (np. forów) projektowanie (np. grafiki) tworzenie baz danych tworzenie i edycia multimediów tworzenie i edycja tekstów tworzenie stron www/aplikacji udzielanie profesjonalnych porad wyszukiwanie informacji

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen