Tłumaczenia filmów Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Początek: 2017-06-01 Koniec: 2019-12-31
Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, chcemy dodać napisy do filmów obrazujących naszą działalność.
Przeglądasz realizowane zadania
LP NAZWA ZADANIA
Napisy do filmów z Rzymu
Przeglądasz zakończone zadania