Napisanie artykułu na temat handlu różnymi rasami kotów hodowlanych, tzw. z rodowodem - ze zdjęciami z bezpłatnych baz, jak np. Pexels

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2021-04-18

Opis zadania

Cel

Celem jest edukowanie populacji ludzkiej, co do zasięgu handlu kotami hodowlanymi (tzw. z rodowodem).
Zamierzonym efektem jest zwiększenie świadomości na temat działań hodowlanych, prowadzących do traktowania kotów hodowlanych jako towar, którym handluje się na skalę globalną. Ważne jest by ukazać skalę tego zjawiska, zawierając w podsumowaniu myśl, że dopóki zwierzęta te będą traktowane przedmiotowo, dopóty będzie dochodziło do ich wykorzystywania.

Zakres obowiązków

Aby napisać artykuł trzeba mieć dostęp do:

- edytora tekstu
- bazy darmowych zdjęć (np. Pexels)
- wytyczne:

Artykuły, z uwagi na politykę naszej organizacji, mają też określone cechy:

- powinny być napisane bez błędów lub z niewielką ich ilością, tak by nasi tłumacze poradzili sobie z tłumaczeniem na język angielski
- powinny mieć min. 5000 znaków ze spacjami (około 1/1,5 strony w Word)
- powinny być podzielone na Wstęp, rozwinięcie, zakończenie
- powinny być rzetelne (oparte na przynajmniej 3 wiarygodnych źródłach)

Forma rozwiązania

Forma rozwiązania
Artykuł przesłać można w .doxc lub .pdf
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Modyfikować istniejące treści

Komentarze i rozwiązania Pokaż: