Opracowanie graficzne tablicy informacyjnej na kąpielisko

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2019-12-10

Opis zadania

Cel

Bardzo zależy nam na estetycznej prezentacji naszego działania na rzecz lokalnej społeczności - mamy zaprezentować informację o projekcie Rekreacja nad lubuską wodą - tytuł zadania "Rekreacja dla mieszkańców i gości Wędrzyna" -tablica zostanie zainstalowana nad jeziorem przy wejściu na kąpielisko - oprócz informacji o projekcie znajdzie się tam również regulamin obiektu - to już później gdy uzyskamy wszelkie zgody - na teraz porzebujemy bardzo pilnie projektu tablicy :)

Zakres obowiązków

Opracowanie projektu graficznego zawierającego logotypy i następującą treść (można ewentualnie w treści również zamieszczać poprawki):
"REKREACJA NAD LUBUSKĄ WODĄ"
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.


FUNDACJA PIĘKNOLESIE POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM I AGENCJĄ KOMENADA REALIZUJE PROJEKT "REKREACJA DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI WĘDRZYNA"

Zadanie ma na celu na przywróceniu do użytkowania kąpieliska nad jeziorem Postomsko w Wędrzynie dla okolicznych mieszkańców i gości z całej Polski . Teren nad jeziorem został przekazany w użytkowanie Fundacji Pięknolesie na mocy umowy użyczenia na okres 4 lat w celu utworzenia okazjonalnego miejsca do kąpieli, zagospodarowania i udostępniania gościom i mieszkańcom jako miejsca do rekreacji zgodnie ze studium uwarunkowań opracowanym przez Gminę Sulęcin. Etap pierwszy polega na zakupie i zamontowaniu 4 ławek i 4 koszy na śmieci oraz kontenera sanitarnego z toaletą i przebieralnią oraz zamontowaniu tablicy informacyjnej na terenie obiektu.

Forma rozwiązania

Będziemy wdzięczni za wysłanie projektu graficznego w formacie odpowiednim do druku wielkoformatowego - tablica ma mieć wymiary 120x80 cm, logotypy udostępniam pod linkiem:https://drive.google.com/drive/folders/1hQtsumWAAvt1L5b4Xr0IUIObvCcxzZ9U?usp=sharing
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online

Komentarze i rozwiązania Pokaż: