szkoleni dla wolontariuszy

Początek: 2015-09-11 Koniec: 2015-09-12
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia I stopnia pt. „Wolontariat w pierwszych krokach” dla przyszłych wolontariuszy. Pierwsza edycja startuje w terminie 11-12.09.2015 r.

Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania społeczne na terenie woj. łódzkiego. Skierowane jest przede wszystkim do osób lubiącym pomagać innym, wspierać niekomercyjne działania na rzecz innych i zainteresowanych działaniami na rzecz organizacji. Warsztat inspiruje i motywuje do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza, jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

Posiadali wiedzę na temat wolontariatu oraz jego prawnych aspektów,
Znali podstawowe rodzaje i formy wolontariatu oraz obszary, w które mogą się zaangażować,
Rozumieli czym jest, a czym nie jest wolontariat (fakty i mity),
Wiedzieli, w jaki sposób wyszukiwać i wybierać odpowiednią ofertę wolontariatu oraz jak efektywnie współpracować z daną organizacją,
Potrafili szukać rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych,
Umieli planować własną ścieżkę kariery wolontarystycznej,
Mogli pracować indywidualnie oraz zespołowo w wybranych dziedzinach i formach na terenie woj. łódzkiego.

CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ

Szkolenie odbędzie się w dn. 11.-12.09.2015 r. (12 h) w Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 51 (sala nr 18).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest mailowe lub telefoniczne potwierdzenie udziału do dn. 06.09.2015 r. na adres: m.kolodziejski@rada-lodzkie.org.pl , tel.: 695 307 847


Więcej informacji: http://rada-lodzkie.org.pl/wolontariat/?p=135
Brak zadań