Budowanie centrum wolontariatu w województwie łódzkim

Początek: 2015-08-20 Koniec: 2016-05-31
Szkolenia i wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy.
Brak zadań