Pisanie Bloga o ReStore

Początek: 2019-07-22 Koniec: 2019-12-31
Cel
Zwiększenie aktywności w sieci, dotarcie do większej liczby odbiorców, promocja działań ReStore
Zakres obowiązków
Współprowadzenie strony ReStore - pisanie bloga, udostępnianie treści i artykułów
Forma rozwiązania
Współprowadzenie strony ReStore

Wykonując to zadanie nauczysz się:
• Tworzyć treści internetowe
• Promować innowacyjne działania związane z ekologią
• Przetwarzać i wyszukiwać informacje
• Dzielić się informacjami i treściami
• Angażować się w działania edukacyjne i obywatelskie
• Współpracować online z innymi
• Zarządzać tożsamością online
• Modyfikować istniejące treści
Brak zadań