Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego

Początek: 2019-02-21 Koniec: 2019-12-31
Dom Dziennego Wsparcia dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego został oficjalnie otwarty 30 września 2018 r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Powstańców naszym wolontariuszom zaangażowanym w projekty „Złota Rączka” oraz „Pamiętamy – pomagamy” realizowane w 2018 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i Towarzystwem Przyjaciół Pragi Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Zadaniem placówki jest zapewnienie wsparcia Powstańcom Warszawskim w postaci ciepłego posiłku oraz ułatwionego dostępu do rehabilitacji, zajęć gimnastycznych, terapii psychologicznej czy możliwości wspólnej rozrywki – uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, gry w brydża czy różnego rodzaju warsztatach integracyjnych. Dom proponuje dwa rodzaje imprez kulturalnych – wydarzenia tylko dla Powstańców oraz wydarzenia dostępne dla wszystkich.

http://www.monopolpraski.pl/www/dom-wsparcia-dla-powstancow-warszawskich/
Brak zadań