Akcja Pasje

Początek: 2019-02-18 Koniec: 2020-09-01
Akcja Pasje to nowy projekt Stowarzyszenia, którego głównym celem jest finansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z ubogich rodzin. W ten sposób pomagamy dzieciom nie tylko wspierać ich zainteresowania, ale również, w co głęboko wierzymy, rozwijać talenty mogące w przyszłości stać się sposobem na życie. Być może właśnie dzięki temu projektowi zostanie odnaleziony ukryty dziecięcy talent, który w przyszłości stanie się mistrzem olimpijskim lub wspaniałym profesjonalistą?
Brak zadań