KRK InnoTech Starter 2018

Początek: 2018-05-20 Koniec: 2018-10-15
Misją programu KRK InnoTech Starter (KITS) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, poprzez łączenie technologii akademickiej z potencjałem przedsiębiorczym młodych ludzi.

KITS to eksperymentalny program pre-akceleracji akademickiej, który składa się z kilku elementów:
1. Rekrutacja i wyszkolenie młodych osób posiadających niezbędne kompetencje do prowadzenia start-upu technologicznego od strony biznesowej.
2. Identyfikacja w środowisku naukowym technologii (na poziomie TRL 4-7) oraz nawiązanie współpracy z jej twórcami w celu stworzenia zespołu start-upowego.
3. Stworzenie modelu biznesowego pod okiem doświadczonych mentorów i jego wstępna weryfikacja rynkowa.
4. Wprowadzenie zespołu start-upowego do programu akceleracyjnego lub pozyskanie wsparcia finansowego na poziomie zalążkowym.
Brak zadań