Przygotowanie do RODO w Stowarzyszeniu

Początek: 2018-04-17 Koniec: 2018-05-20
Projekt zakłada wykonanie analizy ryzyka dot. wycieku danych osobowych oraz na jej podstawie wykonanie odpowiednich procedur i narzędzi, które pozwolą nam unikną/zaakceptować lub wyeliminować zagrożenia.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
analizy ryzyka dot. wycieku danych osobowych