WWW

Początek: 2017-11-25 Koniec: 2018-01-31
Dzień dobry.
Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w skład którego wchodzi kilka placówek, dzięki czemu działamy na wielu płaszczyznach - od wczesnej interwencji, diagnozy i rehabilitacji, poprzez edukację i wychowanie aż po aktywizację zawodową i społeczną naszych podopiecznch i uczestników. Nasze stowarzyszenie prowadzić takie ośrodki jak: OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji), OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) oraz WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej). Wszystkie działania skierowane są w celu polepszenia jakości życia osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu mikołowieskiego.
Chcąc polepszyć jakość naszych usług staramy się ukończyć budowę nowego Centrum Rehabilitacyjnego, do którego przeniosą się dwa nasze ośrodki, ale aby to osiągnąć musimy dotrzeć do jak najszerszego grona osób, aby przybliżyć każdemu cel naszych działań. W związku z tym chcemy stworzyć jedną wspólną stronę internetową dla stowarzyszenia, która skupi wszystkie nasze placówki. Obecna strona nie jest czytelna, a umieszczanie nowych treści bardzo uciążliwe, przez co strona jest nieatrakcyjna dla odbiorcy i nie zachęca do zapoznania się z pracą stowarzyszenia.
Bardzo prosimy zatem o pomoc w stworzeniu strony internetowej, która pozwoli nam wyjść na wirtualny świat. Przybliży nas to do osiągnięcia celu jakim jest dokończenie budowy i stworzenie odpowiednich warunków dla naszych uczestników, jak również dla nszych pracowników, którzy codzienną pracą pomagają podopiecznym w pokonywaniu wielu trudności związanych z ich niepełnosprawnościami.
Czekamy na kontakt.
Brak zadań