Pod wspólna banderą

Początek: 2017-06-01 Koniec: 2017-09-30
Inicjatywy „Z Wisłą za pan brat” oraz „Nogi w wodzie głowa w chmurach” , w których w poprzednich latach nasza Fundacja aktywnie uczestniczyła skłoniło nas do złożenia wniosku do Funduszu inicjatyw dla animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego (jedna z akcji Programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”). Nie trudno zgadnąć, iż nasz pomysł dotyczy Wisły i współpracy. Udało się! Nasze nowe pomysły znalazły uznanie komisji Akademii Rozwoju Filantropii. Tym samym, w 2017 r. zaczniemy budować lokalne partnerstwo związane z wiślanymi inicjatywami ekologicznymi, rekreacyjnymi i promocyjnymi. Na te działania pozyskaliśmy całe 5000 złotych. Już dziś zapraszamy partnerów do współpracy a sponsorom dziękujemy za kolejną szansę.

Więcej o inicjatywie:

Celem inicjatywy „Pod wspólną banderą” jest zbudowanie nowego partnerstwa skupionego wokół Fundacji, ukierunkowanego na promocję rzeki Wisły - jej zasobów, ochrony przyrodniczej doliny Wisły i promocji regionu poprzez włączenie do inicjatyw lokalnych wydarzeń realizowanych na Wiśle lub w jej pobliżu ale również objęcie metodami partnerstwa nowe środowiska i grupy, które nie realizują działań w szerszych partnerstwach i porozumieniach.

Realizacja inicjatywy:
1. zebranie deklaracji uczestnictwa w partnerstwie „Pod wspólna banderą” wraz z deklaracją zasobów i działań jakie partner zamierza oddać do dyspozycji partnerstwa;
2. określenie wspólnych ram nowych inicjatyw oraz katalogu działań jakie podejmują partnerzy w ramach własnej aktywności dotyczących Wisły;
3. określenie wiodących, stałych inicjatyw za które odpowiedzialne będzie partnerstwo (takie „okręty flagowe” partnerstwa);
4. wypracowanie założeń strategii promocyjnej (loga, hasła, narzędzia promocji, oznakowanie tradycyjnej łodzi wiślanej zbudowanej w celu promocji partnerstwa np. bandera, flaga, etc);
5. zorganizowanie w ramach dofinansowanej inicjatywy min. 3 wspólne wydarzenia - wstępnie są to:
• sprzątanie Wisły (koniec kwietnia jako otwarcie sezonu wodnego),
• spływ „3 Korony: Kraków - Sandomierz - Warszawa” - kontynuacja inicjatywy „Z Wisła za pan brat”),
• udział partnerów w innych wiślanych wydarzeniach organizowanych przez organizację z innego regionu Polski.
6. czynnie włączenie się w obchody Roku Rzeki Wisła (uchwałą Sejmu rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły)
7. podsumowanie działań - określenie słabych i mocnych stron budowanego partnerstwa oraz ustalenie planu działania na 2018 r.
Brak zadań