Zachęcenie nastolatków do nauki programowania

Początek: 2017-05-11 Koniec: 2017-06-30
Projekt ma na celu zachęcić młodzież do nauki programowania.
Brak zadań